ODK

Info

Odolanowskie Towarzystwo Śpiewacze

Towarzystwo Śpiewacze.

Chór - Towarzystwo Śpiewacze jest chórem mieszanym w pełnym harmonicznym składzie. Repertuar chóru obejmuje muzykę świecką oraz religijną, którą wykonuje acapella. Obecnym Dyrygentem chóru jest Jan Szkudlarz. Repertuar chóru to motety madrygały pieśni religijne, pieśni świeckie, kolędy, utwory okolicznościowe. Chór liczy obecnie 30 osób, wykonuje w większości utwory polifoniczne. Podczas koncertów również łączy się z Chórem Marcinki.

Rys historyczny Towarzystwa śpiewaczego:

Towarzystwo Śpiewacze w Odolanowie powstało 16 kwietnia 1890r. Założycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa śpiewaczego był Ksiądz Buszyński.Celem Towarzystwa śpiewaczego było uprawianie śpiewu kościelnego i świeckiego i przede wszystkim uczestnictwo w uroczystościach kościelnych i lokalnych.
Chór uświetniał śpiewem uroczystości kościelne oraz obchody rocznic poświęcone wydarzeniom i wielkim Polakom. W życiu społecznym i kulturalnym miasta chór odgrywał ważną rolę. Prowadził szeroką działalność towarzysko-rozrywkową organizując bale maskowe, zabawy, majówki wycieczki. Ciekawą forma działalności były wieczór kolęd, pieśni a także przedstawienia teatralne i operetkowe. Lata wojenne i 50-te nie sprzyjały aktywnej działalności zespołów chóralnych. Na polu pieśni chóralnej pozostał chór kościelny. Myśl reaktywowania świeckiego zespołu chóralnego, który przyjął bliską 100 letnią tradycję powstała w 1987 roku. Początki były trudne, ale chęć uprawiania śpiewu napotykały bariery. W 1989 roku chór zarejestrowany został w Polskim Związku Chórów i Orkiestr gdzie jest stowarzyszony do dziś. W roku 1990 uroczystości obchodzono 100 lecie istnienia chórów w Odolanowie zaś w 2000 roku 110 lecie i w 2005 roku 115 lecie działalności artystycznej.

W 1987 roku chór świecki połączył się z chórem kościelnym i od momentu reaktywowania po dzień dzisiejszy połączone chóry uświetniają swoim śpiewem wszystkie święta narodowe i kościelne. Obsługują imprezy okolicznościowe, uczestniczą w zjazdach chórów, koncertują w wielu miastach, organizują koncerty kolęd i spotkania z mieszkańcami celem wspólnego śpiewania. Chór stara się zapewnić odpoczynek i wspólnie ze sobą przebywać również poza naszym środowiskiem. Organizuje wycieczki i wyjazdy za granicę.

Z okazji Jubileuszu 115-lecia powstania Chóru i jego działalności artystycznej został Odznaczony Honorową Odznaką IV Stopnia złota z laurem Oraz Medalem za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej. Chór jest znaczącym ogniwem odolanowskiego życia kulturalnego. Jest to chór amatorski składający się ze śpiewaków pracujących w innych zawodach i emerytów. Chór liczy 30 osób.