ODK

Kalendarz wydarzeń ODK 2018

                 

l.p.

Data

Wydarzenie

Partner wydarzenia

sala

Styczeń

1

07.01

Koncert Noworoczny

Odolanowskie Chóry K

Odolanowska Orkiestra Dęta, , zaproszeni soliści

Sala koncertowa ODK

2

24.01

Koncert Ogniska Muzycznego

-

Sala Koncertowa

3

25.01

Balik Karnawałowy

-

Hol ODK

4

31.01

Prezentacja grup baletowych

-

Sala nr 2

Luty

1

01.02.

Balik karnawałowy

-

-

2

08.02

Prezentacja grup baletowych

-

Sala nr 2

3

12-16

Ferie z kulturą

-

Sale taneczne, sala nr 2 sala plastyczna, sala audiowizualna

Marzec

1

13-14

Wernisaż plastyczny

 

Sala plastyczna,

2

22.03

Prezentacja Grup Tanecznych Hip – Hop i baletu

-

Sala Koncertowa

3

29.03

Prezentacja grup baletowych

-

Sala koncertowa

Kwiecień

1

19.04

Koncert Studia Piosenki

-

Sala Koncertowa ODK

Maj

1

03.05

Klasyka Na Rynku Odolanowskim koncert z okazji 3 maja

Odolanowska Orkiestra Dęta

Rynek Odolanów

2

31.05

Przedstawienia teatralne dla dzieci

-

Sala Koncertowa

3

22-23

Prezentacja Dorobku Dzieci i Młodzieży z teren GiM Odolanów

Szkoły podstawowe, gimnazja i liceum z terenu GiM Odolanów

Sala Koncertowa

4

29.05

Dzień Działacza Kultury

ODK

Kościół Poewangelickim -

Czerwiec

1

05.06

Dzień Dziecka

-

Wesołe Podwórko

2

19-21

Przegląd Sekcji Muzycznych ODK

 

Sala Koncertowa ODK

3

23.06

Uroczystości Nocy Świętojańskiej

-

Park Natury

Lipiec

1

27-29.07

XXVI Dni Odolanowa

-

Teren przylegający do ODK

Wrzesień

1

22.09

Złoty Karp – Rajd Rowerowy

-

Park Natury

2

30.09

Jesienne Targi Ogrodnicze

-

Teren Targowiska

Październik

1

05.10

Przedstawienie Teatralne

-

Sala Koncertowa

Listopad

1

08.11

Uroczystość z Okazji Odzyskania Niepodległości

-

Sala Koncertowa

2

14.11

Dzień Seniora

-

Sala Koncertowa

3

21.11

Zabawa Andrzejkowa

-

-

4

22.11

Koncert Muzyki rozrywkowej

-

Sala kinowa

Grudzień

1

09.12

Mikołaj Na Rynku

-

Rynek Odolanów

2

03.12

Przedstawienie Teatralne

-

Sala Koncertowa

3

21.12

Koncert Świąteczny w wykonaniu Studia Piosenki z ODK

-

-